Dwang en tics

Dwang

Alle kinderen en jongeren laten in een bepaalde mate dwangmatig gedrag zien. Bij jonge kinderen is dat bijvoorbeeld het bedritueel waarbij ze iedere dag dezelfde activiteiten in dezelfde volgorde willen doen. Op de basisschool is dat bijvoorbeeld het niet op de lijnen van de stoep willen lopen en bij jongeren zie je als normale dwang het controleren van ramen en deuren. Soms laten kinderen en jongeren dwangmatig gedrag zien om angstige gedachten te verminderen of controleren. Als je dit vaak doet of er veel last van hebt, kan er sprake zijn van een dwangstoornis. Je wast bijvoorbeeld een bepaald aantal keer je handen, je legt spullen op een bepaalde manier neer of je controleert allerlei zaken. Dwanggedachten en –handelingen kunnen van grote invloed op je dagelijks leven zijn.

Tics

Er is sprake van een tic(stoornis) als je bewegingen of geluiden maakt zonder dat je dat wil. Tics komen vaak plotseling en duren kort. Er zijn veel verschillende tics, zoals het dichtknijpen van de ogen, het ophalen van de wenkbrauwen, kuchen, keel schrapen of neus optrekken. Veel kinderen en jongeren hebben tics en meestal gaan ze vanzelf weer over. Als tics langer aanwezig zijn en je er veel last van hebt, kan behandeling je helpen om van de tics af te komen of er minder hinder van te hebben.