klachtenregeling

Heb je een suggestie, een kritische opmerking of misschien een klacht? Graag hoor ik dit persoonlijk zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken, misschien is er sprake van een misverstand dat we kunnen uitpraten. Mocht je nadien van mening zijn dat je klacht niet goed is behandeld, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP. Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie is aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Per 1 januari 2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz).

 

toestemming

Voor behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders nodig. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf aanmelden. Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en opgenomen in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

 

vertrouwelijkheid

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Bij kinderen tot 12 jaar wordt met ouders gesproken over de inhoud van de behandeling. Wel wordt vooraf met het kind besproken welke informatie ik met ouders ga delen. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zij mee kunnen bepalen welke informatie met ouders besproken wordt. Ouders van kinderen vanaf 16 jaar kunnen enkel worden geïnformeerd met toestemming van de jongere. Geheimhouding en beroepsethiek is gewaarborgd middels de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).