Gedragsproblemen

Ieder kind of jongere gedraagt zich weleens oppositioneel, dit hoort bij de normale ontwikkeling. Periodes van agressief gedrag en zich verzetten past bijvoorbeeld bij de peuter- en kleutertijd en de puberteit. Kinderen zijn dan op zoek naar grenzen en jongeren in de puberteit zetten zich af tegen regels en autoriteit als onderdeel van hun identitietsontwikkeling. Kinderen en jongeren met gedragsproblemen laten het oppositionele gedrag echter constant zien tijdens een langere periode. Zij zijn brutaal en dwars, gaan vaak in discussie met volwassenen, overtreden regels, voelen zich snel kwaad en geïrriteerd, hebben driftbuien en zijn geneigd om de schuld van fouten buiten zichzelf te leggen.