kosten

Met ingang van 2015 is de Jeugdwet van kracht en valt alle jeugdhulp tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zo ook de zorg die wordt geboden vanuit de Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie (generalistische basis GGZ). Met 18 gemeenten in de regio Noord-Oost Noord-Brabant heeft de praktijk een contract afgesloten. Dit betekent dat psychologische zorg wordt vergoed als er een verwijzing is van de huisarts of van het Basisteam Jeugd & Gezin.

niet vergoede zorg

Indien er geen verwijsbrief is of je woont in een gemeente waarmee de praktijk geen contract heeft, wordt psychologische zorg niet vergoed. In dat geval wordt een tarief à 110 euro per sessie in rekening gebracht (conform de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA; 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereidings- en uitwerktijd).

afzeggen

Mocht je een afspraak niet na kunnen komen, laat me dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Op tijd geannuleerde afspraken worden niet in rekening gebracht. Een afspraak kun je telefonisch afzeggen, eventueel een bericht achterlaten op de voicemail, of door een mail te sturen. Een afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd of niet wordt nagekomen, wordt gedeeltelijk in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 50 euro en wordt niet door de gemeente vergoed.